Takuu moottoripyörän nostolle

- Sep 11, 2018-

TAKUU

Moottoripyörän takuun voimassaoloaika on vuoden ajan

toimituspäivämäärä myyntiedustajalle.

CLF-900A.JPG

Jollei seuraavista rajoituksista muuta johdu,

Toimeksisaaja takaa, että moottoripyörän nostolla ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä, ja osal- listuvat osittain myös korjatut tai korvatut osat, joissa ne ovat (1) johtuneet yksinomaan viallisesta materiaalista ja / tai huonosta työstöstä sopimuspuolen ja / tai sen alihankkijoiden kanssa ja (2) joille 30 päivän irtisanomisilmoitus on annettu sopimuspuolelle kirjallisesti tai faksilla. Vahvista kirjallisesti 30 päivän sisällä 30 päivän kuluttua etsimäsi vikoista.

Takuu edellyttää seuraavia ehtoja:

1) Liikenteenharjoittaja käyttää asianmukaisesti moottoripyöränostinta ja käyttää sitä ainoastaan sopimuspuolen toimittamien eritelmien ja käyttöohjeiden mukaisesti.

2) Tätä takuuta ei saa rakentaa kattamaan mahdolliset virheet;

· Normaalia kulumista;

· Huono toiminta ja kunnossapito, jotka eivät ole urakoitsijan toimittamien käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisia.

· Toiminta muissa kuin eritelmässä ja piirustuksissa luetelluissa olosuhteissa;

· Muutos suunnittelussa tai muussa muutoksessa yhtiössä ilman urakoitsijan suostumusta;

· Siirto tai siirto ilman sopimuspuolen suostumusta;

· Kulutettavat tavarat normaalissa käytössä;

· Muu huolimattomuus, joka ei johdu sopimuspuolesta.

Ota yhteyttä myyjään takuun kattavuudesta.