Hydraulisten nostimien tarkastus ennen käyttöä

- Feb 03, 2018-

1. On tarpeen tarkistaa, onko osasto normaali ennen käyttöä.

2. Käytä määräysten tärkeimpiä parametrejä huolellisesti, älä ylitä ylikuormitusta tai kun nostokorkeus tai noston määrä ylittää määräykset, öljysylinterin pää on vakava öljyvuoto.

3. Jos käsikäyttöisen pumpun öljymäärä ei riitä, hydrauliöljy on lisättävä pumppuun ennen kuin se voi toimia.

4. Painopisteen painopiste valita Kohtuullinen ja kohtuullinen valinta hydraulisten nostimien kohdalta, pohjan tulee olla tasainen ja samalla ottaa huomioon pehmeät ja vaikeat maaperäolosuhteet, pitävätkö ne vaippa kovaan puuhun, sileä, jotta vältytään liukastumiselta tai kallistumiselta.

5. Hydraulinen nosturi nostaa painon, pitäisi olla ajoissa tukevan tuen vahvan tuen painolla, kieltää Jackin käytön tukena.

6. Jos tarvitset useita nostimia samanaikaisesti nostoa varten, oikeiden kiinnityslaitteiden lisäksi on käytettävä monipäällistä shuntiventtiiliä, ja jokaisen nosturin painon on oltava tasapainossa, kiinnitä huomiota synkronoinnin nopeuteen. On myös otettava huomioon mahdolli- nen maaperän samentuminen epätasaisen painon vuoksi ja kallistuksen riskin nostaminen nostamalla painoja.